Kjøpsvilkår

Sovehjerte AS


1. Innledning

Vi ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du er enig i, ved kjøp av onlinekurset 21 Dager til et Godt Sovehjerte (heretter kalt programmet eller kurset) eller medlemskapet Sovehjertefamilien (heretter kalt medlemskapet).

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer, redusere sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber vi deg kontakte oss på [email protected]

Ved kjøp av produktet/tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer disse vilkårene.

2. Avtalens parter

Selger er

Sovehjerte AS
Barnålveien 12b, 0198 Oslo
Org.nr: NO 930 566 195
E-post: [email protected]

(heretter kalt selger eller vi)

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper eller deg/du).

3. Selve programmet

Kjøp av programmet medfører ikke at det er oppstått et lege-pasientforhold. Vi er altså ikke legen din. Våre kurs og medlemskap er en generell veiledningstjeneste for småbarnsforeldre rundt temaet søvn for babyer og små barn. Produktene vi tilbyr er ikke helsehjelp.

Formålet med  våre kurs og medlemskap er å hjelpe deg som forelder til å få ditt barn til å sove bedre, ved at du får kunnskapen og praktiske hjelpemidler, for å gjøre det selv på en trygg måte. 

Våre kurs eller medlemskap inneholder ikke 1-1 jobbing med oss. Support og oppfølging får du i en begrenset periode av Team Sovehjerte i en lukket Facebook-gruppe. 

Kursinnholdet er digitalt. Det betyr at alt av programmets innhold publiseres og gjennomføres digitalt, enten via materiale i portalen (Kajabi), motivasjonsbrev (på mail) eller som generell informasjon i Facebook-gruppa.

Innhold, fremgangsmåter, oppsett av kursprogram og bonuser kan variere og endres løpende, basert på vår vurdering av hva som fungerer best og gir best resultater.

Kursportalen:
De ulike temaene, herunder videoer, pdf-er, eventuelle oppgaver osv, gjøres tilgjengelig i kursportalen Kajabi. Denne finnes ved å logge inn på www.sovehjerte.no/login

Har du kjøpt kurset 21 Dager til et Godt Sovehjerte, har du tilgang til dette kurset i kursportalen i 2 år fra kjøpsdato.  

Facebook-gruppa:
Som deltager på våre kurs får du i en begrenset periode tilgang til en lukket gruppe på Facebook med andre deltagere. Legden på denne perioden og dato for oppstart av gruppa angis på påmeldingssiden.

Kjøpet av kurs eller medlemskap innebærer tilgang til kursportal og Facebook-gruppe i 21 dager fra kjøpsdato (eventuelt annonsert dato for kursstart om kurset ikke er tilgjengelig ved kjøp).

I denne gruppa kan du stille oss spørsmål og få svar, samt drøfte problemstillinger med andre foreldre i gruppa. Det er Team Sovehjerte som svarer i gruppa. Vårt mål er svartid på 24-48 timer, men vi vil i all hovedsak forsøke å besvare i løpet av kortere tid.

Sovehjerte vil gjøre en vurdering av hvilke spørsmål som kan publiseres i gruppa, hvilke spørsmål som kan besvares skriftlig i Facebook-gruppa og hva som eventuelt bør besvares via en live spørretime, dersom det er tilgjengelig. 

Det gjelder egne regler for bruk av Facebook-gruppa, sett deg inn i disse så snart du får tilgang til gruppa og oppdater deg dersom du har behov for det. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg dersom det bryter med gruppereglene. 

NB! For kurs gjelder tilgangen til Facebook-gruppa i de antall dager som er annonsert på påmeldingssiden for kurset. Ønsker du tilgang til gruppa utover dette, må du kjøpe medlemskap i Sovehjertefamilien. Les mer nedenfor. 

Spørretime:
Det kan på et senere tidspunkt bli aktuelt med spørretimer på Zoom/Facebook live. Ved bruk av Zoom, kan kjøper ha anledning til å være delaktig med lyd og bilde. Spørretimer via Zoom tas opp og legges til i Facebook-gruppen. En representant fra firmaet, gjør en vurdering av hvilke spørsmål som kan besvares skriftlig i Facebook-gruppen og hva som må besvares i spørretimen. Det er en forutsetning for å få gode og riktige svar at kjøper gir fullstendig og riktig informasjon, samt tilleggsinformasjon dersom det bes om det.

Medlemskap i Sovehjertefamilien:
Etter deltagelse på kurs får du tilbud om tilgang til medlemskapet Sovehjertefamilien. Det innebærer videre tilgang til vår lukket facebook-gruppe hvor du kan stille spørsmål og få svar fra Team Sovehjerte, og andre foreldre som har deltatt på kurset.

Les mer om Facebook-gruppa ovenfor.

Du betaler en fast sum for medlemskapet som trekkes hver måned på samme dato, fra og med dagen du melder deg inn.

Prisen på medlemskapet forblir den samme i hele din medlemsperiode, selv om ordinær pris øker.

Det er ingen bindingstid. Du kan enkelt si opp via "Mine sider" for å stoppe videre betaling. Ved oppsigelse mister du tilgang til Facebook-gruppa.  Dersom du melder deg ut og vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det aktuelle tidspunktet for ny innemelding som gjelder, selv om du hadde en lavere pris tidligere. 

Vi forbeholder oss retten til å endre ordinær pris på medlemskap opp eller ned, uten at det påvirker din månedspris. 

Spørsmål underveis:
Spørsmål om søvn, gjennomføring av kurs og ressurser i kursportal besvares kun i Facebook-gruppa. Årsaken er 1) at det er verdifullt for deg og de andre deltagerne å lære av svarene andre får på sine spørsmål og 2) at vi ikke har kapasitet til å svare på alle spørsmål privat. Ønsker du å stille spørsmål anonymt kan du sende det på mail, så poster vi det for deg i gruppa.  Har du sensitive spørsmål som ikke kan stilles i felleskap, kan du selvsagt sende oss en mail. 

Har du tekniske eller praktiske  spørsmål rundt feks. innlogging eller betaling kan du få svar ved å kontakte [email protected] 

4. Ansvar

Vi forplikter oss til å levere innhold og oppfølging som beskrevet over.

Som kjøper forstår du at vi eller andre i tilknytning, ikke påtar oss ansvar for din eller noen i din familie sin søvn, psykiske eller fysiske helse. Det gis ingen garantier for god helse eller fravær av uhelse, basert på bruken av produktet. Selger forplikter seg til å levere informasjon og kunnskap om babysøvn og søvntrening, så du kan lage en søvnplan for din familie.

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Hvor stort utbytte du har av programmet er helt avhengig av din familiesituasjon, tidsbruk, nettverk mm. Dette innebærer at du setter deg inn i programmet, gjør det du kan for å forstå, tilpasser opplegget til ditt barns alder, utviklingsnivå og deres familiesituasjon, følger stegene og implementerer det som læres. Det forventes altså at du som kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater og at du stiller spørsmål dersom du står fast eller møter på utfordringer.

Kjøp av programmet gir ikke kjøper rett på helsehjelp. Det etableres ikke et behandler-pasientforhold mellom vårt helsepersonell og kjøper. Det vil si at det er kjøper som har ansvaret for helsen til eget barn og familie. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hen selv, barnet eller familien oppsøker helsehjelp, dersom det er behov for dette.

Du kan lese mer om hva som defineres som helsehjelp i Helsepersonelloven på lovdata.no

Som kjøper forplikter du deg også til å følge retningslinjene i eventuelle Facebook-grupper du velger å bli med i som er driftet av selger (dersom det blir aktuelt).


5. Kommunikasjon

All kommunikasjon skjer på e-post eller i Facebook-gruppen. Henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager. Kjøper bes vise forståelse for at vi ikke alltid kan svare øyeblikkelig på henvendelser, men også ha tillit til at vi prioriterer henvendelser fra våre kunder så høyt vi kan. 


6. Betaling

Prisen på kurs og medlemskap er det som til enhver tid står oppført på påmeldingssiden. Dette er å anse som utdanning og er derfor unndratt MVA. Det vil si at du ikke trenger å tenke på eller legge til moms på prisen som er oppgitt.

Betaling skjer via Vipps, bankkort eller kredittkort ved påmelding. Kvittering tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Dersom betalingen din for medlemskap ikke går gjennom, vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 3 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres, vil du automatisk bli utmeldt av Facebook-gruppa, og miste dine tilganger.

Vi planlegger også å tilby kjøp via Klarna i nærmeste fremtid. 


7. Angrerett og fornøyd-garanti


FOR KURSET 21 DAGER TIL ET GODT SOVEHJERTE

Som andre e-læringsprogrammer, krever dette programmet dedikasjon og målrettet arbeid, både fra deg og din partner. Alt innhold er laget og presentert med de beste intensjoner. Det gir allikevel ingen garantier for bedre søvn, bedre helse eller fravær av uhelse for deg eller din familie. Din og din families resultater avhenger av din familiesituasjon, tidsbruk, innsats, grad av implementering og et ukjent antall variabler utenfor min kontroll. 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpsdato, gjelder for deg som forbruker og følger av Forbrukerkjøpsloven. Normal angrerett innebærer imidlertidig at beløpet som betales tilbake blir vesentlig redusert dersom du allerede har fått tilgang til alt innholdet i kursportalen. Angrerettsskjema og opplysninger om angrerett sendes i egen e-post ved gjennomført kjøp.

Når det er sagt, tror vi fullt og helt på at dette kurset kan gi din familie bedre søvn hjvis dere iverksetter strategien i programmet 100%. Vi vil at du skal være fornøyd med ditt kjøp. Derfor tilbyr vi en 60 dagers pengene-tilbake-garanti på alle våre kurs. Du får hele beløpet refundert om du oppfyller vilkårene for garantien som nevnt nedenfor.

Vi ønsker at ditt barn skal få mer og bedre søvn, og vi vil også at du gir ditt beste for å oppnå det ved å benytte deg av verktøyene du lærer i kurset. For å kvalifisere for en 100% tilbakebetaling, må du vise oss at du har gjennomført kurset i sin helhet og at det ikke ga bedre søvn for ditt barn. Du må også ta kontakt med oss på mail og gi oss sjansen til å hjelpe dere personlig. Siden vi virkelig står for dette programmet og resultatene det potensielt kan føre til, ønsker vi å få muligheten til å hjelpe dere i mål.

Hvis du bestemmer deg for å benytte deg av denne garantien, kontakt oss på [email protected] senest innen kl. 23.59 den 60. dagen fra ditt kjøp (eller tidspunktet du fikk tilgang til kursportalen, dersom det var senere). 

Dette må du må legge ved mailen for å benytte deg av garantien:

+ Ferdig utfylt arbeidsbok 
+ Skjermbilde av at du har gjennomført kurset
+ Søvnlogg for minimum 10 dager
+ Bevis på aktiv deltagelse i Facebook-gruppa
+ Beskrivelse av deres utfordringer og hva som ikke fungerer
+ Forslag til et tidspunkt vi kan snakkes på, om hvordan vi kan hjelpe dere videre

Pengene-tilbake-garantien gjelder ikke dersom du har ombestemt deg, og derfor ikke ønsker å gjennomføre kurset. Det gjelder helle ikke for medlemskap.

Dersom du av en eller annen grunn ikke har mulighet til å delta på kurset (feks. grunnet sykdom) kan du melde deg inn i Sovehjertefamilien for å beholde din tilgang til Facebook-gruppa og ta kurset i eget tempo.

60 dager etter at du har fått tilgang til kurset er det ingen angrerett. Dersom du benytter deg av angreretten vil du automatisk bli utmeldt av kursportal og Facebook-gruppa, og miste dine tilganger. Har du spørsmål eller problemer relatert til dette, ta kontakt med oss på [email protected] 

FOR MEDLEMSKAPET SOVEHJERTEFAMILIEN
For medlemskap i Sovehjertefamilien gjelder ingen angre- eller returrett. Du kan enkelt og når som helst avslutte ditt medlemskap via "Mine sider" for å unngå videre betaling. 

Ønsker du å benytte deg av angrerett eller pengene-tilbake-garanti, kontakt oss på [email protected]

8. Betingelser for bruk

Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker våre rettigheter, eller ikke er godkjent av oss. Det er altså verken lov å gi bort, publisere, dele eller selge videre.

Allmenn tilgjengelig informasjon, står kjøper fritt til å dele videre.

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre. Brudd på denne regelen vil kunne medføre utestengelse fra kursinnholdet og/eller Facebook-gruppa. 

Vi vil hele tiden forsøke å holde informasjonen på siden og i produktet korrekt og oppdatert, men kan ikke garantere at feil ikke vil oppstå. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller feil som måtte skje basert på innholdet i våre tjenster, produkter, nettsider eller sosiale medier. 

9. Taushetsplikt

All kontakt mellom oss er underlagt taushetsplikt, og du kan være trygg på at opplysninger og informasjon gitt i kurs- og veiledningssammenheng forblir privat.

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater. Derimot er du underlagt taushetsplikt om alt som omhandler andre deltakere på kurs, event, i kursportalen eller andre sosiale arenaer i tilknytning til Sovehjerte.no.

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om vår bedrift, andres bedrifter eller andres personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

10. Utsettelse og Avlysning 

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som det ikke er rimelig å forvente at vi kunne forutse. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.


11. 
Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig på mail til [email protected] 

12. Mislighold av ansvar

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har firmaet rett til å trekke tilbake dine tilganger til programmet (portalen og Facebook-gruppen) uten nærmere advarsel. Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle. Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under punkt 7. “Angrerett og fornøyd-garanti”.

13. Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet.

Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

14. Konfliktløsning

Vi er opptatt av at du som kunde er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at du tar kontakt med oss på mail så snart som mulig på [email protected]. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

Kontakt:

Sovehjerte AS
Barnålveien 12b, 0198 Oslo
E-post: [email protected]

Sist endret 27.01.24